Cá Phượng Hoàng Lam – Electric Blue Balloon Ram

Họ Cichlidae Mức độ chăm sóc Chuyên nghiệp Đặc tính Hòa bình Màu sắc Xanh lam Điều kiện sinh sống 22-26°CpH 6.5-7.0 Kích thước 3-5cm Cá phượng hoàng lam – Electric Blue Balloon Ram (Mikrogeophagus ramirezi) có màu sắc tuyệt đẹp là một sự lựa chọn thú vị cho bất kể bể thủy sinh nào. […]

Cá cáo bay – Flying Fox Fish

Họ: Cyprinidae

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Cá thần tiên Albino – Albino Angelfish

Họ: Cichlidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: trắng.

Cá Thần tiên Koi 3 màu – Koi Angelfish

Họ: Cichlidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: trắng, vàng, đen

Cá Bống Vàng – Gold Algae Eater

Họ: Cyprinidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: trắng, vàng

Cá Bút Chì – Siamese Algae Eater

Họ: Cyprinidae

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Đặc tính: Hòa bình

Màu sắc: trắng, đen

Cá hồng cam – Rosy Barb

Họ: Cyprinidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung dữ

Cây Láng Xoắn – Crinum Calamistratum

Tên khoa học: Crinum Calamistratum

Nguồn gốc: Châu Phi

Họ: Amaryllidaceae

Ánh sáng: Thấp

Cây choi nhăn – Aponogeton crispus

Tên khoa học: Aponogeton crispus

Nguồn gốc: Châu Phi

Họ: Aponogetonaceae

Ánh sáng: Cao

Cây Choi Xoắn – Aponogeton ulvaceus

Tên khoa học: Aponogeton ulvaceus

Nguồn gốc: Châu Phi

Họ: Aponogetonaceae

Ánh sáng: Trung bình

Cây choi lưới – Madagascar Lace

Tên khoa học: Aponogeton madagascariensis

Nguồn gốc: Châu Phi

Họ: Aponogetonaceae

Ánh sáng: Cao

Cây liễu răng cưa – Hygrophila pinnatifida

Tên khoa học: Hygrophila Pinnatifida

Nguồn gốc: Ấn Độ

Ánh sáng: Trung bình

CO2: Trung bình