Cá Phượng Hoàng Lam – Electric Blue Balloon Ram

Họ Cichlidae Mức độ chăm sóc Chuyên nghiệp Đặc tính Hòa bình Màu sắc Xanh lam Điều kiện sinh sống 22-26°CpH 6.5-7.0 Kích thước 3-5cm Cá phượng hoàng lam – Electric Blue Balloon Ram (Mikrogeophagus ramirezi) có màu sắc tuyệt đẹp là một sự lựa chọn thú vị cho bất kể bể thủy sinh nào. […]

Cá cáo bay – Flying Fox Fish

Họ: Cyprinidae

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Cá thần tiên Albino – Albino Angelfish

Họ: Cichlidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: trắng.

Cá Thần tiên Koi 3 màu – Koi Angelfish

Họ: Cichlidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: trắng, vàng, đen

Cá Bống Vàng – Gold Algae Eater

Họ: Cyprinidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: trắng, vàng

Cá Bút Chì – Siamese Algae Eater

Họ: Cyprinidae

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Đặc tính: Hòa bình

Màu sắc: trắng, đen

Cá hồng cam – Rosy Barb

Họ: Cyprinidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung dữ

Cá chuột green – Emerald Green Cory Cat

Họ: Callichthyidae

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Hòa Bình

Màu sắc: Xanh, trắng

Cá chuột Adolfoi – Adolfoi Cory Cat

Họ: Callichthyidae

Đặc tính: Hòa bình

Mức độ chăm sóc: Dễ

Màu sắc: đen, trắng

Cá Chuột Albino – Albino Aeneus Cory Cat

Cá chuột Albino – Albino Aeneus Cory Cat (Corydoras aeneus) xuất hiện ở tầng đáy từ các nhánh của con sông Amazon chúng có màu trắng đến hồng nhạt mắt đỏ miệng nhọn. Cá chuột Albino yêu cầu một bể thủy sinh có nhiều cây để làm nơi ẩn nấp cũng như giảm bớt ánh […]

Cá Chuột Panda – Panda Cory Cat

Họ: Belontiidae

Đặc tính: Hòa bình

Mức độ chăm sóc: Dễ

Cá Sặc Gấm – Flame Dwarf Gourami

Họ: Belontiidae

Đặc tính: Hòa bình

Mức độ chăm sóc: Trung bình