Cá Chuột Albino – Albino Aeneus Cory Cat

  • HọCallichthyidae
  • Đặc tính: Hòa bình
  • Mức độ chăm sóc: Dễ
  • Màu sắc: trắng, đỏ
  • Điều kiện sinh sống: 22-26°C, pH 5.8-7.0
  • Kích thước: 4cm ( cá trưởng thành)

Cá chuột Albino – Albino Aeneus Cory Cat (Corydoras aeneus) xuất hiện ở tầng đáy từ các nhánh của con sông Amazon chúng có màu trắng đến hồng nhạt mắt đỏ miệng nhọn.

Cá chuột Albino yêu cầu một bể thủy sinh có nhiều cây để làm nơi ẩn nấp cũng như giảm bớt ánh sáng, chúng là một loại cực kỳ hữu ích trong việc ăn rêu tảo cũng như các mảnh thức ăn thừa ở đáy bể. Chúng thích sống theo đàn vì vậy có thể thả từ 6 con trở lên.

Cá chuột Albino có thể sinh sản tương đối dễ dàng nếu được nuôi trong môi trường đủ lớn để cá thể đực và cái có thể bắt cặp với nhau. Cá đực thường nhỏ hơn và mảnh hơn, cá cái có vây lưng và ngực dài hơn cá đực.

Chúng là loại ăn tạp sống ở tầng đáy vì vậy nên cho ăn với chế độ cân bằng bao gồm thức ăn khô, thức ăn hạt chìm và các loại thức ăn sống: atemia..