Cây choi lưới – Madagascar Lace

  • Tên khoa học: Aponogeton madagascariensis
  • Nguồn gốc: Châu Phi
  • Họ: Aponogetonaceae
  • Ánh sáng: Cao
  • CO2: Trung bình
  • Mức độ chăm sóc: Khó
  • Điều kiện sinh sống: 22-27°C, pH 5-7
  • Vị trí đặt: hậu cảnh.
  • Kích thước: 20-30cm

Cây choi lưới – Madagascar Lace là một trong những loại cây được đánh giá cao trong thú chơi, chúng có củ, lá rộng và dài với hình dạng giống những chiếc mắt lưới. Trong điều kiện thích hợp, Choi lưới sẽ ra hoa thường xuyên trong bể cá.
Cắt bỏ ngọn chết trên những cây này để ngăn chặn toàn bộ lá bị thối rữa. Choi lưới yêu cầu CO2 ở mức trung bình và cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng khác để phát triển, trong điều kiện thích hợp lá non sẽ nhanh chóng được hình thành.