Cây Láng Xoắn – Crinum Calamistratum

  • Tên khoa học: Crinum Calamistratum
  • Nguồn gốc: Châu Phi
  • Họ: Amaryllidaceae
  • Ánh sáng: Thấp
  • CO2: Thấp
  • Mức độ chăm sóc: Trung bình
  • Điều kiện sinh sống: 20-28°C, pH 6.1-7.9
  • Vị trí đặt: hậu cảnh.
  • Kích thước: 50cm

Cây Láng Xoắn – Crinum Calamistratum có nguồn ở ở Tây Phi là một loại cây có củ với những chiếc là dài, hẹp xoăn dài từ 40-120cm và có màu xanh đậm. Láng Xoăn không khó chăm sóc cần ít ánh sáng, phát triển chậm củ nhỏ hơn so với các loại láng khác là một loại cây nhiều người yêu thích thêm vào bộ sưu tập cây trong bể thủy sinh.

Láng Xoắn có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào: tiền, trung, hậu cảnh tuy nhiên vì chúng mọc lên tương đối cao nên vị trí thích hợp nhất là đặt chúng ra sau làm hậu cảnh. Khi trồng chỉ nên đặt 2/3 củ sâu dưới nền, còn lại 1/3 củ nổi lên. Cây sẽ khô héo và rễ sẽ bị thối nếu toàn bộ củ được trồng dưới nền. Cây láng xoắn con sẽ mọc từ hai bên củ mẹ và phát triển bằng chồi. Các chồi mới xuất hiện từ củ.