San hô Mè – Frogspawn Coral

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: nhiều màu

Họ: Caryophylliidae

San hô Dẹt – Elegance Coral

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: nhiều màu ( xanh, đỏ, tím, vàng..)

Họ: Caryophylliidae

Quỳ thảm đá – Mini Carpet Anemone

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc: nhiều màu ( xanh, đỏ, tím, vàng..)

Họ: Stichodactylidae

San hô bông thụt – Featherduster worm

Mức độ chăm sóc: Dễ

Đặc tính: Hòa bình

Màu sắc: nhiều màu ( trắng, đỏ, cam, vàng..)

Họ: Sabellidae

San hô nút nhung / Blasto – Big Polyp Blastomussa Coral

Mức độ chăm sóc: Bình thường

Đặc tính: Dữ

Màu sắc: nhiều màu ( xanh, đỏ, tím..)

Họ: Mussidae

San Hô Diêm – Torch Coral

Mức độ chăm sóc: Bình thường

Đặc tính: Dữ

Màu sắc: nhiều màu ( xanh, nâu, tím, vàng..)

Họ: Caryophylliidae

Ánh sáng:  Vừa phải

San hô bóng xanh – Bubble Coral, Green

Mức độ chăm sóc: Bình thường

Đặc tính: Dữ

Màu sắc: xanh

Họ: Caryophylliidae

San hô búa – Hammer Coral

Mức độ chăm sóc: Bình thường

Đặc tính: Dữ

Màu sắc: nhiều màu ( xanh, tím, xanh neon, vàng..)

Họ: Caryophylliidae