Nẻ Nhật – Powder Blue Tang

Mức độ chăm sóc : Trung bình

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc : Xanh

Cá Xì Bích – Scopas Tang

Mức độ chăm sóc : Trung bình

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc : Nâu, Vàng.

Cá Tu Hú – Foxface Lo

Mức độ chăm sóc : Dễ

Đặc tính: Hòa Bình

Màu sắc : Đen, cam, vàng

Cá chim sâu – Yellow longnose butteflyfish

Mức độ chăm sóc : Trung bình

Đặc tính: Dễ.

Màu sắc : Trắng, đen, vàng

Nẻ sọc – Convict Tang

Mức độ chăm sóc : Trung bình

Đặc tính: Bán -Hung Dữ.

Màu sắc : Trắng, đen

Cá thiên thần lửa – Flame Angelfish

Mức độ chăm sóc : Trung bình

Đặc tính: Bán -Hung Dữ.

Màu sắc : Xanh, cam, vàng

Cá Sixline – Sixline Wrasse

Mức độ chăm sóc : Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc : xanh lá, xanh da trời, cam

Bống sọc đỏ vây dài – Hi Fin Red Banded Goby

Mức độ chăm sóc : Trung bình

Đặc tính: Hòa Bình

Màu sắc : Đen, đỏ, trắng

Bống cờ lửa – Firefish

Mức độ chăm sóc Dễ Đặc tính Hòa Bình Màu sắc Cam, đỏ, trắng, vàng Điều kiện sinh sống 22-25°C, dkh 8 – 12 , pH 8,1 – 8,4 , độ mặn 1.020 – 1.025 Họ Gobiidae Bống cờ lửa – Firefish (Nemateleotris magnifica) là một trong những loài cá phổ biến trong thú chơi cá […]

Bống cờ tím – Purple Firefish

Mức độ chăm sóc : Dễ

Đặc tính: Hòa Bình

Màu sắc : Tím, đỏ, trắng, vàng

Thia xanh đuôi vàng – Yellowtail Damselfish

Mức độ chăm sóc : Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc : Xanh, vàng

Thia xanh bụng vàng – Azure Damselfish

Mức độ chăm sóc : Dễ

Đặc tính: Bán – Hung Dữ

Màu sắc : Xanh, vàng