Sự khác nhau giữa cá Cáo Bay và cá Bút Chì ?

Thoạt nhìn cá cáo bay và cá bút chì nhìn tương đối giống nhau tuy nhiên khi nhìn kỹ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những đặc điểm khác nhau của 2 loại cá này.

Giống nhau: Cáo bay và Bút Chì đều tìm thấy ở vùng Đông Nam Á vì vậy chúng sẽ có những yêu cầu về điều kiện sống tương tự nhau.

  • Là dòng cá ăn rêu tảo, sống theo đàn chúng thường bơi ở tầng đáy núp sau cây hoặc layout.
  • Phù hợp trong những bể từ 120L trở lên.
  • Tuy chúng ăn rêu tảo trong bể nhưng chúng cũng yêu cầu 1 chế độ ăn giàu dinh dưỡng, là loài ăn tạp nên cũng cần thêm thức ăn có thành phần từ thịt. Vì vậy có thể bổ sung thêm các loại thức ăn giàu dinh dưỡng dạng lá, hoặc hạt.

Khác nhau:

Cá Bút Chì
Cá Cáo Bay
  • Đầu tiên hai loại cá này có cấu trúc miệng khác nhau.
  • Sọc kẻ màu đen trên cơ thể của Cáo Bay là 1 đường thẳng trong khi sọc đen của cá Bút Chì có các vạch loang sang 2 bên.
  • Màu nền thân của Cáo Bay đồng nhất, cá Bút Chì có các viền sẫm màu khác nhau trên vảy.