Lightning Maroon Clownfish

  • Mức độ chăm sóc : Dễ
  • Đặc tính: Bán Hung Dữ
  • Màu sắc : Đen, Cam, Trắng
  • Điều kiện sinh sống: 22-25°C: , dkh 8 – 12 , pH 8,1 – 8,4 , độ mặn 1.020 – 1.025
  • Họ : Pomacentriae
  • Phù hợp bể : 120L

Cá hề Maroon Lightning có các hoa văn trên cơ thể đặc biệt, mỗi cá thể sẽ có những đặc điểm độc nhất không thể tìm thấy hai cá thể giống nhau. Khi trưởng thành màu sắc và hoa văn của chúng sẽ đậm hơn và có thể thay đổi.

Cá hề Maroon Lightning nhân tạo là loài cá rất khỏe mạnh sẽ là bổ sung hoàn hảo cho người mới bắt đầu hoặc người chơi cá cảnh lâu năm. Chúng rất nhạy cảm với mức đồng cao và không bao giờ được tiếp xúc với mức gần hoặc cao hơn 0,15. Chế độ ăn của cá hề Lightning Maroon bao gồm cả tảo và thịt.