Đào học trò – Copperband Butterflyfish

  • Mức độ chăm sóc : Khó
  • Đặc tính: Hòa Bình
  • Màu sắc : vàng, cam, trắng
  • Điều kiện sinh sống: 22-25°C, dkh 8 – 12 , pH 8,1 – 8,4 , độ mặn 1.020 – 1.025
  • HọChaetodontidae

Đào học trò – Copperband Butterflyfish (Chelmon rostratus) còn được biết đến với tên gọi Beaked Butterflyfish, Beaked Coralfish hay Orange Stripe Butterfly thuộc họ Chaetodontidae và có nguồn gốc: Australia, Indonesia, Philippines, Singapore các màu sắc phổ biến : Cam, trắng, vàng chúng có một cái miệng nhọn và dài được sử dụng để có thể tìm kiếm thức ăn ở các lỗ và kẽ hở.


Đào học trò trên thân có các dải màu vàng cam với viền đen, có hốc mắt giả ở phía sau vây lưng vì vậ người chơi có thể dễ dàng nhận biết loại cá này. Khi nuôi cần chú ý bởi chúng có thể ăn các loài động vật không xương sống, đặc biệt là hải quỳ. Chúng là loại cá tuyệt vời để kiểm soát Aiptasia … phù hợp sống trong các bể từ 500l nước trở lên kích thước tối đa khi trưởng thành 20,8 cm.
Đào học trò là một loại cá khó nuôi và có vẻ nhút nhát và cần được cung cấp nhiều loại thức ăn.