Algae Wafers | Thức ăn cho cá tầng đáy dạng viên Prodac 45g

  • Algae Wafers - Thức ăn tổng hợp dạng viên giúp cải thiện chế độ ăn cho các loài cá ăn thủy sinh

Giá bán:66.000 
Số lượng:
  • Algae Wafers - Thức ăn tổng hợp dạng viên giúp cải thiện chế độ ăn cho các loài cá ăn thủy sinh
  • Chứa tảo spirulina và 10% cellulose.
  • Công thức đặc biệt của nó giúp tăng trưởng và sinh sản cho các loài cá này
  • Nó là một loại thực phẩm có thể phân hủy sinh học và hiệu quả.
  • Chứa Omega 3 và 6, Vitamin A, C, D3 và E cần thiết để đảm bảo sức khỏe và phát triển sinh lý bình thường của cá

Bình luận

Sản phẩm rất tốt.