Cá Neon Kim Cương – Diamond Head Neon Tetra

  • HọCharacidae
  • Mức độ chăm sóc: Trung bình
  • Đặc tính: Hòa Bình
  • Màu sắc: Xanh, đỏ, trắng
  • Điều kiện sinh sống: 20-25°C, pH 5.0-7.0
  • Kích thước: 2.5-3.5cm

Neon Kim Cương Diamond Head Neon Tetra (Paracheirodon innesi) có nguồn gốc từ Nam Mỹ chúng có một mảng “kim cương” nổi bật trên lưng giữa mắt và vây. Chúng nên được nuôi trong bể từ 40L trở lên với nhiều cây, layout làm nơi trú ẩn và cũng nên được nuôi theo đàn 10-15

Bổ sung thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng như tôm ngâm nước muối hoặc bo bo, trùng huyết đông khô, thức ăn viên siêu nhỏ và thức ăn dạng lá chất lượng cao. Neon là loại khó sinh sản yêu cầu chất lượng nước cao pH=5, nguồn nước sạch ít ánh sáng.